Co nabízíme

v oblasti neživotního a životního pojištění u vícero pojišťoven

povinné ručení, havarijní pojištění, připojištění, asistence

právní pomoc v soukromém i podnikatelském životě v Čechách i zahraničí

pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti občana, vlastníka nemovitosti, pronajímatele, zaměstnance

zdravotní pojištění pro turismus i práci v zahraničí, připojištění majetku a odpovědnosti, storna zájezdu

  • Pojištění podnikatelů

pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů při výkonu jejich podnikatelské činnosti včetně zákonné, profesní odpovědnosti, odpovědnost silničních dopravců, stavební montáž

  • Životní pojištění a úrazové pojištění

zajištění finančních zdrojů pro případ smrti, úrazu, nemoci a invalidity, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny i pro případ zajištění hypotéky či úvěru