Informace pro klienta

Společnost Pro bono s.r.o. je  činná jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel registrovaný u České národní banky a vystupuje tak výhradně jménem nadřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, oprávněného zprostředkovávat pojištění podle § 21 zák.č. 38/2004 Sb.. Tento pojišťovací zprostředkovatel není výhradně smluvně vázán k žádné pojišťovně.

Pojišťovací zprostředkovatel je povinen své doporučení poskytnout na základě srovnávací nabídky dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu tak, aby mohl podle odborných kritérií doporučit uzavření pojistné smlouvy odpovídající potřebám a požadavkům klienta.

Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí lze ověřit na internetových stránkách České národní banky nebo přímo na ČNB na adrese Na Příkopě 28, Praha 1.

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat ústně nebo písemně v ČNB.

Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u soudu místně příslušného podle sídla společnosti.