Cestovní pojištění

Na cestě do zahraničí, ať už na dovolenou nebo za prací Vás mohou zaskočit nečekané zdravotní komplikace a jejich následné řešení může být v neznámém a jazykově odlišném prostředí nejen obtížné, ale především velmi nákladné. V takovém případě se stává komerční cestovní pojištění záchranným kruhem v moři problémů.

Proč cestovní pojištění?

-zákonné zdravotní pojištění do zemí EU nezahrnuje náklady na přepravu nemocného zpět do vlasti ani repatriaci tělesných ostatků

 – při ambulantním ošetření může být od vás požadována platba v hotovosti

– zdravotní péči hrazenou z účtu vaší české zdravotní pojišťovny musíte čerpat pouze ve státních zařízeních

– při dlouhodobém pobytu v zahraničí (např. studijní a pracovní pobyty, au-pair), který bude delší než půl roku, lze přerušit zdravotní pojištění a ušetřit tak finanční prostředky

– v obtížných situacích je úloha asistenčních služeb nedocenitelná, můžete se na ně obrátit z kteréhokoli místa na světě

– samozřejmostí je komunikace v češtině

– pro omezené pojistné podmínky nelze spolehnout na pojištění v některých platebních kartách,jako místní pojištěnci se podílíte spoluúčastí na poskytnuté zdravotní péči

– běžné zdravotní pojištění nezohledňuje nestandardní okolnosti, které souvisejí právě s cestou do zahraničí jako jsou potřeba asistence, ztráta zavazadel, úraz, storno poplatků a jiné škody

 Sjednejte si cestovní pojištění AXA Assistance

on line zde !

AXA50

Většina pojišťoven nabízí variabilní pojištění, které lze přizpůsobit Vašim osobním potřebám a stavu, ať už se jedná o

– kompletní pojištění s pojistným krytím rizik léčebných výloh v zahraničí, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkových asistenčních služeb

– pojištění pro osoby nad 70 let

– pojištění stornovacích poplatků

– pojištění pro krátkodobé cesty

– pojištění pro dlouhodobé nepřetržité i pro opakované krátkodobé pobyty

– roční rodinné pojištění

– přenosné cestovní pojištění pro pracovní cesty do zahraničí pro firmy

 

nebo jej můžete přizpůsobit cílu své cesty

– hromadné i individuální turistice v tuzemsku i v zahraničí

– zahraniční pracovní cestě

– sportovní vyžití i v rámci vybraných rizikových sportů

– rizikové oblasti ohrožené terorismem

Asistenční služby Vám poskytnou klid a orientaci v neznámém prostředí

– odbornou radou, jak při úrazu nebo onemocnění postupovat, a na které zdravotnické zařízení se obrátit

zajištěním hospitalizace

– kontrolou průběhu léčby, konzultací s ošetřujícími lékaři a tlumočením Vašich požadavků

– zajištěním potřebných léků a jiného zdravotnického materiálu

– zabezpečením kontaktu s rodinou

– zorganizováním dopravy nezletilých dětí do ČR a v případě hospitalizace zajištěním pobytu člena rodiny

Pojištění odpovědnosti za škodu představuje důležitou součást cestovního pojištění. Dojde-li k události, na jejímž vzniku jste se podíleli nebo jí dokonce zavinili a jejímž důsledkem je škoda další osoby.

– na životě a zdraví

– na věci

– jinak související a následná

 

Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje finanční prostředky na odstranění nebo náhradu takové škody. Vzhledem k rozdílným právním úpravám a zvyklostem v zahraničí, mohou tyto prostředky představovat „neocenitelnou“ podporu.