Pojištění vozidel

Nejběžnější pojištění na trhu, které slouží k zajištění provozu vozidel. V rozsahu individuálního nebo flotilového pojištění lze sjednat povinnou variantu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tzv. povinné ručení nebo volně smluvní havarijní pojištění.

Vhodným doplňkem pojištění vozidla je pojištění právní ochrany.

 

    • Poviné ručení

– je vlastník povinen sjednat pro své vozidlo dle zákona č. 168/1999 Sb.

– chrání Vás v případě, že způsobíte druhému škodu na zdraví nebo škodu věcnou

– chrání Váš rozpočet před možnými finančními dopady nároků poškozeného

– umožňuje získat BONUS, slevu z pojistného, za dobu provozování Vašeho vozidla bez nehody

– BONUS je přebírán i od ostatních pojišťoven

    • Havarijní pojištění

Chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody, ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení vozidla v důsledku živelní události, vandalismu či v případě srážky se zvířetem.

    • Připojištění

Je vhodným doplňkem jak povinného ručení, tak havarijního pojištění. Pojišťovny nabízí samostatné či kombinované varianty připojištění v rozsahu připojištění

– skel

– zavazadel

– asistence různého druhu a rozsahu

– úrazu

– právní ochrany