logo kzf

Představení

Společnost KZ FINANCE spol. s r. o. je nezávislý finanční poradce v oblasti poskytování finančních služeb jak pro fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Zaměřuje se na koncepční řešení jednotlivých portfolií a dlouhodobý kontakt s klienty.

Pravidelně sleduje všechny novinky a změny českého finančního trhu a klienty o nich pravidelně informuje. Po desetileté zkušenosti se společnost rozhodla specializovat na několik činností a ostatní řešit spíše na bázi outsourcingu, aby mohla klientům garantovat potřebnou kvalitu a následnou péči.

Hlavními čtyřmi nosnými pilíři podnikání společnosti KZ FINANCE spol. s r.o. jsou:

  • kvalitně poskytované investiční poradenství s důrazem na zajištění stáří včetně penzijního připojištění a tvorbu finanční nezávislosti (rentiérství) ,
  • poradenství pro oblast financování bydlení (hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření)
  • obchod a poradenství v oblasti finančních produktů na internetu
  • zaměstnanecké výhody (employee benefits) – s důrazem na finanční produkty s příspěvkem zaměstnavatele včetně daňového poradenství v této oblasti

Sídlo společnosti

KZ FINANCE spol. s r.o.

Elišky Krásnohorské 1140, 767 01 Kroměříž

 

Tel./fax: + 420 573 335 507

Web: www.kzfinance.cz

Mail: kzfinance@kzfinance.cz

Skype: kz_finance_poradna

 

Personální obsazení

Ing. Ivona Vojtušová – ředitelka společnosti, jednatelka společnosti

Ing. Miroslav Frajt – vedoucí oddělení investic, jednatel společnosti

Ing. Marek Janšta – obchodní ředitel, oddělení Developerských projektů a Zaměstnaneckých výhod

Ing. Květoslava Kusáková – konzultant pro oblast hypoték a financování bydlení

 

 

USF

 USF – Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

KZ FINANCE je spoluzakládajícím členem profesní organizace Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF vznikla v červnu roku 2006.

Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

Cíle společností sdružených v USF:

  • Zlepšovat kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu.
  • Deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF.
  • Pracovat na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické.
  • Zastupovat subjekty sdružené v USF při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.