Nový občanský zákoník

Bližší informace k novému zákonu č. 89/2012 Sb., naleznete na webových stránkách obcanskyzakonik.justice.cz. Nový občanský zákoník vedle řady dalších významných zákonů ruší stávající zákon o pojistné smlouvě. Nově bude problematika uzavírání pojistných smluv řešena právě zde.